• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحی لباس کاربردی_استاد ایام

وارد کردن یک توضیح کوتاه از دوره

وارد کردن توضیح کامل از دوره

برنامه درسی دوره

حفاظت شده: مبانی طراحی لباس-استاد ایام-قسمت اول رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مبانی طراحی لباس-استاد ایام-قسمت دوم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مبانی طراحی لباس-استاد ایام-قسمت سوم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مبانی طراحی لباس-استاد ایام-قسمت چهارم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: استاد ایام-مبانی طراحی لباس-قسمت پنجم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: استاد ایام-مبانی طراحی لباس-قسمت ششم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: استاد ایام-مبانی طراحی لباس-قسمت هفتم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: استاد ایام-مبانی طراحی لباس-قسمت هشتم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: استاد ایام-مبانی طراحی لباس-قسمت نهم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: استاد ایام-مبانی طراحی لباس-قسمت دهم رایگان 00:00:00
حفاظت شده: فیگور از پشت-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: فیگور سه رخ-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: فیگور سه رخ-قسمت دوم-استاد یام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: حرکت دست-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: حرکت پا-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: حرکت پا-قسمت دوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: چهره تمام رخ-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: چهره تمام رخ-قسمت دوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: فیگور از روبرو-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مانکن چرخشی-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مانکن چرخشی-قسمت دوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مانکن چرخشی-قسمت سوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مانکن کت واک-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مانکن کت واک-قسمت دوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: مانکن کت واک-قسمت سوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: کشیدن پا-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: کشیدن دست-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: کشیدن دست-قسمت دوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: چهره سه رخ-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: چهره نیم رخ-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: چهره نیم رخ-قسمت دوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: خلاقیت در طراحی لباس-قسمت اول-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: خلاقیت در طراحی لباس-قسمت دوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: خلاقیت در طراحی لباس-قسمت سوم-استاد ایام رایگان 00:00:00
حفاظت شده: خلاقیت در طراحی لباس-قسمت چهارم-استاد ایام رایگان 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت رایگان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

0 دیدگاه
4 دانشجو
طراحی شده توسط موسسه طراحان مد
X